Smedjebackens kommunkoncerns visselblåsarfunktion

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Smedjebackens kommunkoncerns visselblåsarfunktion

Välkommen till Smedjebackens kommunkoncerns visselblåsarfunktion.
Genom att klicka på knappen "Gå till e-tjänsten" kommer du till anmälningssidan.

Här kan du rapportera information kring allvarliga missförhållanden som rör organisationens vitala intressen eller individers liv eller hälsa.
Du som ingår i den skyddade personkretsen enligt lag är välkommen att lämna din rapport.

Den här visselblåsarfunktionen gäller för följande organisationer:
- Smedjebackens kommun
- Smedjebacken Energi AB
- Bärkehus AB

Fyll i formuläret så utförligt du kan, det underlättar vår utredning. Du har också möjlighet att bifoga filer.
Du väljer helt själv vilken information du vill lämna. Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter.

I och med att du fyller i formuläret bekräftar du att du tillhör personkretsen
a) arbetstagare,
b) person som gör en förfrågan om eller söker arbete,
c) person som söker eller utför volontärarbete,
d) person som söker eller fullgör praktik,
e) person som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,
f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
g) person som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksam i aktiebolaget, eller
i) har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten